Tilbakemeldinger
Hvordan er din totale vurdering av samarbeidet med Thomas?
0 of 380 max characters
Hvordan ville du beskrevet det du fikk ut av samarbeidet til andre?
Du har samarbeidet med Thomas om...
0kg
0kg30kg
0Måneder
0Måneder24Måneder
Hvor fornøyd er du med?
Svært Fornøyd
Fornøyd
Nøytral
Misfornøyd
Svært misfornøyd
Resultat
Informasjon
Kommunikasjon
Ville du anbefalt Thomas til andre?
Svært sannsynlig
Sannsynlig
Nøytral
Lite sansynlig
Svært lite sansynlig
Buy from us again

Maximum file size: 10MB

Jeg ønsker gjerne å bruke tilbakemeldingen din i markedsføring. Et profil bilde hadde vært kjempeflott.

Maximum file size: 10MB

Hvis du har før og etter -bilder etter vektnedgang eller muskelvekst, er dette også fantastisk. Men hvis du ikke vil dele før og etter bilder, er det 100% ok.