Ledige Stillinger

Bedrift:

SHB

Timelønn:

220 NOK

Søknadsfrist:

31. May 2024

Beskrivelse:

Du må være:
20år eller mer
Evolve medlem (eller tidligere Evolve medlem)
200kr pr time, med mulighet for økning etter 3 mnd. Du vil få opplæring. Menn oppfordres til å søke.

Bedrift:

MMA Trondheim AS

Timelønn:

220 NOK

Søknadsfrist:

Beskrivelse:

Renhold og orden på Evolve Academy Trondheim. Dette innebærer renhold og orden på 800kvm, fordelt på 3 saler, 4 garderober, og 3 toaletter.

Bedrift:

SHP

Timelønn:

220 NOK

Søknadsfrist:

Beskrivelse:

Du må være:
20år eller mer
Evolve medlem (eller tidligere Evolve medlem)
200kr pr time, med mulighet for økning etter 3 mnd. Du vil få opplæring. Menn oppfordres til å søke.